Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelstransacties tussen FeestXL, gevestigd Nieuwe Tielseweg 65, 4001JT te Tiel en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de afnemer.

 

Munteenheid/ BTW.

Alle prijzen zijn vermeld in euro's. In een offerte wordt de btw apart vermeld, zodat er een duidelijk inclusief/exclusief prijs is. Aanbiedingen en prijzen vermeld in een offerte gelden slechts voor 10 dagen en voor zover de voorraad strekt en het uitvoerbaarheid verzekerd is. Een offerte is geen bevestiging voor het uitvoeren van de opdracht.

 

Eigendom

De geleverde goederen blijven eigendom van FeestXL. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de geleverde goederen.

 

Aansprakelijkheid algemeen

FeestXL is na het plaatsen van decoratie stukken niet verantwoordelijk voor schade of vermissing van goederen. FeestXL is niet verantwoordelijk voor een eventuele faillissement van collega bedrijven. FeestXL is niet aansprakelijk voor het niet kunnen uitvoeren van diensten die door derden worden geleverd. FeestXL is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van diensten of goederen vanwege weer- of verkeersomstandigheden.

 

Plaatsing en levering goederen

FeestXL zal de goederen plaatsen op de door de opdrachtgever aangegeven locatie op de afgesproken tijd. FeestXL hanteert altijd een marge van 30 minuten voor en/of na de afgesproken tijd. Voor plaatsing berekent FeestXL een tarief vanaf €7,50 excl. 21% btw en 0,21 cent excl. 21% btw per gereden km. Kilometers worden berekend vanaf het post adres van FeestXL. Indien anders overeen is gekomen kunnen deze kosten anders op de offerte staan vermeld

 

Aansprakelijkheid goederen

De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging van de door FeestXL geleverde goederen. Bij vermissing of beschadiging van de geleverde goederen ontvangt de opdrachtgever een factuur met de kosten van de vermissing of de schade. FeestXL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de levensduur van de goederen. FeestXL kan geen garanties geven op lucht of helium decoraties.

 

Ophalen goederen

Alle geplaatste goederen worden door FeestXL opgehaald mits dit anders is overeengekomen met de opdrachtgever. FeestXL zal de goederen ophalen op de door de opdrachtgever aangegeven plaats. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat FeestXL te allen tijde met de vervoersmiddelen van FeestXL bij de goederen kan komen. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de goederen die opgehaald dienen te worden te bereiken zijn en niet in een afgesloten ruimte bevinden. FeestXL is bevoegd om de ruimte te bezoeken waar de goederen zich bevinden om eventuele reparaties of het verwijderen van de goederen te kunnen uitvoeren. Indien FeestXL de goederen niet op kan halen omdat FeestXL niet bij de goederen kan komen, worden er extra kosten berekend om de goederen op een later tijdstip alsnog op te halen. Deze kosten worden achteraf doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Herstelservice

De herstel service is een extra service die de opdrachtgever kan reserveren om de goederen tussentijds te herstellen. De herstel service is

een herstel en geen vervang service. Indien FeestXL de goederen die geleverd zijn niet kan herstellen, zal FeestXL deze goederen meteen verwijderen. Indien u wilt dat FeestXL bij de herstel service eventuele goederen vervangt wanneer deze niet meer te herstellen zijn, dan kunt u dit aangeven bij uw reservering. De herstel service is alleen van toepassing op de ballonnen decoratie.

 

Afval

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van afval tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Annulering

De opdrachtgever kan een opdracht kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de datum van uitvoering van de opdracht tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na de 14e dag zal FeestXL 50% van het in de offerte/bevestiging vermelde totaalbedrag door factureren. Bij annulering binnen 5 dagen voor de datum van uitvoering zal FeestXL 100% van het totaalbedrag dat vermeld staat in de offerte/bevestiging aan de opdrachtgever facturen.

 

Facturatie

Facturatie geschiedt op de door FeestXL aangegeven manier. Verspreidde betalingen dienen eerst schriftelijk aangevraagd en overlegd te worden met FeestXL. Iedere opdracht wordt apart gefactureerd tenzij anders overeengekomen. Meer werk wordt ook apart gefactureerd.

 

Tarieven

FeestXL bepaalt de tarieven van de te leveren goederen. De opdrachtgever gaat door bevestiging van een opdracht akkoord met deze tarieven. De tarieven zijn per dienst verschillend. Regie werk wordt per uur berekend met een standaard tarief van € 21,00 euro exclusief 21% btw. van maandag tot zaterdag. Op zon- en feestdagen wordt er € 35,00 per uur berekend.

 

Offerte

FeestXL geeft zonder enige verplichtingen aan de opdrachtgever een offerte af voor het leveren van goederen en diensten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze offerte open te breken of aan te passen. Aan prijsindicaties die FeestXL afgeeft kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bevestiging

FeestXL zal na acceptatie u een bevestiging doen toekomen. De opdrachtgever dient deze bevestiging tot zich te nemen en eventuele niet duidelijkheden of aanpassingen door te geven aan FeestXL. Een door FeestXL afgegeven bevestiging kan door FeestXL zonder reden van opgave worden geannuleerd, tot max. 14 dagen voor plaatsing/levering datum.

 

Betaling

FeestXL hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum. Zonder overleg is het niet toegestaan deze betalingstermijn te verlengen. Betalingen kunnen zowel contant, pin, vooraf, of via factuur. Zakelijke klanten kunnen ervoor kiezen de factuur binnen de gestelde termijn over te maken op de rekening van FeestXL. Particulieren kunnen een betaling via factuur alleen vooruit doen. de betaling dien binnen 14 dagen naar factuur datum op de rekening van Sitroo te zijn bij geschreven. of uiterlijk voor de vervaldatum die vermeld op de factuur staat.

 

Acceptatie voorwaarden

De opdrachtgever is na goedkeuring van een offerte of overeenkomst akkoord gegaan met de voorwaarden van FeestXL en met de aanvullende voorwaarden die in de offerte of overeenkomst zijn vermeld. De opdrachtgever dient zichzelf op de hoogte te brengen van deze voorwaarden. Deze zijn per email of schriftelijk op te vragen bij FeestXL en zijn in te zien via de website FeestXL.nl.

 

Overeenkomst

FeestXL kan de offerte die uitgegeven is overnemen als overeenkomst. Deze kan door de opdrachtgever worden bevestigd op de volgende manieren: via post of door ondertekening van de overeenkomst die FeestXL u persoonlijk toe mailt. Online FeestXL verstuurd de offerte per mail door op de link ondertekenen te klikken kunt u de offerte online bevestigen . Spoedopdrachten die binnen 7 dagen na reservering worden uitgevoerd worden bevestigd op de dag van levering d.m.v. een levering bon die afgetekend dient te worden. Meer werk wordt bevestigd op de dag van levering door een werk bon af te tekenen. Aan de hand van de werk bon wordt een factuur gemaakt. Meer werk wordt apart gefactureerd.

Voor onze avg verwijzen wij u graag naar onze Privacybeleid Pagina